SDH Záryby

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

SDH Záryby

Činnost zárybských hasičů v roce 2016

Email Tisk PDF

Betlémského světlo 2016

Rok 2016 byl pro zárybské hasiče víceméně ve znamení práce. Především to byly hasičské výjezdy ale i různá pomoc spolkům v obci. Tento rok naše jednotka zasahovala celkem osmkrát. Poprvé to byla likvidace divokých včel v Martinově, které ohrožovaly přilehlé domy. Následoval zásah ve firmě Armogroup při kterém jsme opět měli co dočinění s nebezpečným hmyzem. Nejvíce výjezdů pak bylo během jednoho dne a to 28. 7. 2016. Jak každý ví, tento den se přehnala přes naši obec velmi silná průtrž mračen doprovázená silným vichrem. Vyjížděli jsme celkem pětkrát a to k spadlým stromům u hospody, u Křemela, u kynologického klubu, u horní bytovky a k následnému odčerpání vody ze sklepa rodinného domu. Sršni ohrožovali občany Záryb i v našem posledním zásahu roku 2016.

Naše jednotka se loni zúčastnila i třech zajímavých školení. V létě školení velitelů a strojníků v Mladé Boleslavi. Teoretické ale i praktické informace v používání vodního člunu, které nám bylo vysvětleno a ukázáno hasiči ze Staré Boleslavi v Zárybech na Labi. Nakonec školení od našeho velitele v nácviku tvorby dálkového vedení, které jsme si prakticky vyzkoušeli při zalévání místního fotbalového hřiště. Tyto školení nám předali neocenitelné zkušenosti k naší další činnosti.

Loni jsme opět pořádali nebo pomáhali s přípravami různých zajímavých akcí, které se u nás v obci konají. Dlouhodobě nedílnou součástí naší činnosti je příprava hranice na pálení čarodějnic, s kterou nám pomohli i mladší kluci z obce. V červnu jsme pořádali ve spolupráci s TJ Záryby a obcí baráčníků dětské sportovní odpoledne, na kterém jsme zajistili některá stanoviště. V loňském roce, jsme také pořádali hasičskou zábavu v místní sokolovně a rok 2016 jsme ukončili pořádáním Betlémského světla.

Abychom pořád jen nepracovali, měli jsme loni i odpočinkové činnosti. Patřila mezi ně návštěva muzea ve Zbirohu a sraz hasičských trambusů v Dolní Poustevně.

Sraz hasičských trambusů v Dolní Poustevně.

Někteří z vás, si možná všimli změny naší hasičské zbrojnice. Po léta popraskané a začouzené vnitřní stěny byly v dezolátním stavu a potřebovaly zrekonstruovat. Brigádní činností se nejen na opravě stěn, ale i na údržbě celého objektu, podíleli mnoha hodinami naši členové, za což jim patří velké poděkování.

Aktivita našich dobrovolných hasičů je samozřejmě daleko širší, je třeba vzpomenout na pořádání červnových hasičských závodů o pohár starosty obce, účast na hasičských závodech v sousedním Křenku, práce s dětmi v kroužku mladých hasičů. Rovněž jsme fotbalovému oddílu pomáhali se zaléváním povrchu fotbalového hřiště a dohlíželi na konání hudebního koncertu v naší obci.

Na závěr mi dovolte poděkovat obci za celoroční podporu, bez které by naše činnost nebyla tak bohatá a doufat, že tato pomoc bude i v roce 2017.

Aktualizováno: Neděle, 05 Únor 2017 12:58

Rekonstrukce hasičárny 2016

Email Tisk PDF

Rekonstrukce hasičárny 2016

Sbor dobrovolných hasičů ze Záryb se postupně snaží zrekonstruovat celou hasičskou zbrojnici. Vše začalo v roce 2012 zateplením stropu. V roce 2014 následovala generální oprava podlahy a v letošním roce poslední úprava vnitřních stěn hasičárny.

Rekonstrukce hasičárny 2016

Jelikož práce bylo hodně, naplánovali jsme si celou akci do průběhu celého roku. Jako první jsme museli vystěhovat všechny věci z hasičárny, menší věci jsme uložili do zadní místnosti a pod přístřešek vedle hasičárny jsme uložili větší a objemnější. Poté následovala asi nejtěžší činnost z celé rekonstrukce a to oklepávání staré omítky ze zdí. Na tuto práci se nás scházelo vždy hodně, ale i tak to bylo velmi fyzicky náročné, ale hlavně se pracovalo v neskutečně prašném prostředí. Omítku jsme postupně oklepávali po čtyři víkendy koncem července a začátkem srpna. Když už jsme byli na samotné cihle došlo na postupný rozvod nové elektriky. Veškerou tuto práci provedl ve svém volnu Robert Krejčí, kterému za zvládnuté dílo patří velké poděkování. Poté už konečně následovalo nahození omítky a štukování, na které jsme si pozvali pana Plívu s panem Krejčíkem, kteří zvládli nahodit všechny stěny za necelý týden. Následovalo penetrování a 2x malování celé hasičské zbrojnice. Nakonec jsme přidělali zásuvky, světla a další elektrozařízení.

Vnitřek hasičárny v novém kabátku bude k vidění v sobotu 24.12.2016 od 10:30 hodin na Betlémském světle. Tímto bychom vás chtěli jménem celého SDH na tuto akci srdečně pozvat.

Aktualizováno: Úterý, 29 Listopad 2016 19:58

Dětský den 2016

Email Tisk PDF

Dětský den 2016

Každý rok se v Zárybech pořádají různé akce. Jedna z těchto akcí je i dětské sportovní odpoledne, které se letos konalo v sobotu 18.6.2016. Tuto činnost pořádal TJ Sokol Záryby ve spolupráci s dobrovolnými hasiči ze Záryb. Pro všechny zúčastněné děti, které byly rozřazeny do několika věkových kategorií, se připravily různé soutěže jako například: jízda na kole, běh, skákání v pytlích atd.

Dětský den 2016

Poslední soutěží byl desetiboj, při kterém se postupně obcházela různá stanoviště, na kterých se plnily zajímavé úkoly, jako byly například: stříkání vody na terč, střelba ze vzduchovky, zatloukání hřebíků, hod míčkem na cíl atd. Na všechny výherce čekali medaile a zajímavé odměny. Během přestávky mezi soutěžemi bylo k vidění cvičení psovod. Dále se děti podívaly do kabiny bagru.

Dětský den 2016

Po všech soutěžích následovalo opékání buřtů a následné dovádění v pěně. Ta byla letos vylepšena o kropení dětí hadicí. Navíc se děti mohly vyřádit v nafukovacím hradě, který byl pro tento účel postaven na fotbalovém hřišti. Jelikož bylo krásné počasí a vše bylo dobře připraveno, mohu s jistotou tvrdit, že se dětský den všem líbil.

 

Aktualizováno: Pondělí, 19 Září 2016 18:36

Strana 6 z 16

Nacházíte se zde: Úvod