SDH Záryby

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

SDH Záryby

Činnost zárybských hasičů v roce 2015

Email Tisk PDF

Činnost zárybských hasičů v roce 2015

Rok 2015 byl pro zárybské hasiče více ve znamení práce. Především různou pomocí spolkům v obci, ale i hasičskými výjezdy v obci samotné. Začněme, ale pěkně od začátku. Naše jednotka loni naštěstí vyjížděla pouze jednou a to k likvidaci divokých včel v Martinově, kterých bylo opět mnoho a ohrožovaly přilehlé domy v Martinově.

Mimo toho jsme se loni zúčastnili i zajímavého školení. Stalo se tak na podzim v Mělníku a Neratovicích, kde jsme byli proškoleni v užití dýchací techniky. Především z praktické části, která se konala v jednom z nejtěžších polygonů u nás, jsme získali neocenitelné zkušenosti k naší další činnosti.

Tak jako každý rok tak i loni jsme pořádali a připravovali buď sami, nebo ve spolupráci s ostatními spolky v obci různé zajímavé akce a brigády. Naší tradicí se už stala příprava hranice na pálení čarodějnic a s tím spojená i bezpečnost při konání této akce. V červnu jsme pořádali ve spolupráci s TJ Sokol dětský den, na kterém jsme zajistili některá stanoviště. Ukázkou vyzvednutí výškové plošiny z auta a tradiční pěnou přispěli ke zpestření dětského dne pozvaní hasiči ze Staré Boleslavi a Brandýsa. Dále jsme vypomáhali s kropením povrchu před koňskými závody. V létě jsme byli požádáni místním fotbalovým klubem, k naplnění vodních nádrží, které používají k zalévání hřiště. Toto bylo zapotřebí z důvodů velkého tepla a s tím spojeného sucha. S podobným problémem jsme pomohli i myslivcům a zachránili tak v období veder kachny před uhynutím. Na podzim nás poprosil obecní úřad k odčerpání vody z místního rybníka, aby mohl být následně vyčištěn. Naší poslední akcí, kterou jsme ukončili rok 2015, bylo na Štědrý den zajištění Betlémského světla.

V roce 2015 jsme se zúčastnili mimo jiné i závodů v hasičském útoku ve Křenku, Konětopech a Dřísech kde jsme se více méně umístili na předních místech. Samozřejmostí bylo i pořádání domácích závodů, kterých se opět zúčastnil rekordní počet družstev. Z naší další činnosti je třeba ještě zmínit práci s dětmi v kroužku mladých hasičů, kteří loni zaznamenali také mnoho úspěchů na různých závodech. V těchto činnostech chceme pokračovat i v tomto roce.

Aktualizováno: Pátek, 18 Březen 2016 14:22

Dýchací technika

Email Tisk PDF

Dýchací technika

Jednotka požární ochrany ze Záryb se zúčastnil školení dýchací techniky, které se konalo o víkendu - 5. - 6. 9. 2015. Začněme ale pěkně od začátku. Od nového roku každá jednotka požární ochrany s místní působností (JPO5) musí mít ve svém vybavení dýchací techniku a zároveň její členové musejí být řádně proškoleni v jejím používání. Většina dobrovolných hasičských jednotek po celém středočeském kraji si proto začala obstarávat vše potřebné k zařazení dýchací techniky do své výbavy a Záryby nebyly žádnou výjimkou. Po zhodnocení naší finanční situace se velitel jednotky rozhodl, pro nákup dvou sad dýchací techniky od firmy Drager a dvou náhradních láhví.

Z OSH nám poslali informace o víkendovém školení pořádaném v Mělníku. Rozhodli jsme se, že z naší jednotky pojede na školení osm lidí. Bohužel někteří z nás se z různých důvodů nemohli v daném termínu zúčastnit. Proto na školení jeli pouze Pavel Krtek, Vašek Záhora, Václav Podskalský, Jiří Kalina a Michal Kutílek. Zbývající lidé se zúčastní dalšího školení na jaře 2016.

Vyrazili jsme brzy ráno, abychom měli nějakou časovou rezervu, jelikož školení se pořádalo v budově profesionálních hasičů z Mělníka. Po příjezdu a následném přijetí v přednáškové místnosti jsme byli překvapeni, kolik lidí se školení bude účastnit. Byly zde jednotky JPO3 i JPO5 ze všech koutů středočeského kraje. Po úvodu následovalo teoretické školení, které trvalo 10 hodin. Instruktor probíral všechno velmi podrobně, mimo jiné nás seznámil s povinnostmi nositelů DT vyplývajících z právních předpisů, s přípravou a kontrolou před použitím vzduchové DT a se zásadami užitím DT při zásahu. Z těchto informací jsme si měli v neděli napsat písemný test. Před ukončením teoretické části jsme se dozvěděli, že se praktická část bude konat v tréninkovém centru Spolana Neratovice.

Druhý den jsme ráno vyjeli do Neratovic. Na místě jsme se převlékli do zásahových obleků, sestavili a zkontrolovali jsme si své dýchací přístroje. Za občasného záblesku světla a zvukových efektů jsme v naprosté tmě prolézali labyrintem, který byl vytvořený z klecí. Postupně jsme šli vždy tři do polygonu, jelikož jsme měli pouze dva dýchací přístroje tak jsme byli namícháni s kluky z jiných jednotek. Ostatní mezi tím psali písemný test, který se skládal z 30 otázek. Někteří z nás labyrint prolezli rychle, některým to trvalo déle, ale všichni jsme to zvládli. Stejně tak jsme v pořádku prošli i písemným testem.

Po skončení praktické části jsme obdrželi osvědčení k používání DT.

Aktualizováno: Pondělí, 21 Prosinec 2015 18:25

Hasičské závody v Konětopech

Email Tisk PDF

Hasičské závody, 2015, Konětopy

První závody po prázdninách, kterých jsme se zúčastnili, byly 5.9.2015 v Konětopech. Sraz a následný odjezd od hasičárny byl naplánovaný na 8 hodinu ranní. U jezera se sešel menší počet družstev než předešlé roky ale i tak se celkem zúčastnilo 16 družstev z toho 9 mužských a 7 ženských. Při rozlosování muži dostali první a ženy sedmé startovní místo. V Konětopech se kromě požárního útoku běhá i štafeta na 4x100m. Tuto disciplínu nijak netrénujeme, takže jsme neočekávali umístění na předních příčkách.

V prvním úseku se běhá domeček, kdy závodník v našem případě Petr Bača pomocí žebříku překonal 2 metry vysoký domeček. Pak předal štafetku Vencovi Záhorovi, který překonal dvoumetrovou bariéru. Jakub Čerňanský měl za úkol vzít do ruky štafetové hadice, přeběhnout kladinu zapojit jeden konec hadice do rozdělovače a na druhý nasadit štafetku. Na posledním úseku Michal Kutílek vzal hasicí přístroj, přenesl ho na určené místo a doběhl do cíle. S časem 90,29s jsme prvním pokusem obsadili páté místo. Díky drobným chybám jsme po druhém kole s časem 92,21s zůstali na 5 místě. Následovali požární útoky.

Nejdříve na start nastoupili muži. V naší sestavě byli Patrik Vacek, Michal Kutílek, Petr Bača, Jakub Čerňanský, David Franc, Pavel Krtek a Venca Záhora. Před těmito závody jsme měli pouze jediný trénink, jelikož jsme se nemohli z různých důvodů sejít. Proto jsme si moc nevěřili, že se dobře umístíme. Náš čas v prvním kole byl neuvěřitelných 31,93s a to nás rázem dostalo na první příčku tabulky. Ve druhém kole se díky chybám náš čas 44,87s o dost zpomalil. Bohužel ostatní týmy své časy zlepšili a hned čtyři závodní týmy se dostali před nás. Po skončení mužské části byla přestávka. Následně pak nastoupila družstva žen. Naše ženská sestava byla ve složení Milada Bacovská, Radka Blanárová st., Radka Blanárová ml., Veronika Jakubová, Eliška Hlásná, Adéla Krpejšová a Mirka Blanárová. Ženám se v prvním kole moc nedařilo a jejich pokus byl neplatný. Proto se museli ve druhém kole vyvarovat všech chyb. To se jim vcelku podařilo a s časem 37,68s se umístili stejně jako muži na pátém místě.

Jediné co v Konětopech nefungovalo, bylo počasí. Slunce jsme si moc neužili a proměnlivá síla větru připravovala mužstvům velmi těžké podmínky hlavně při útocích. I tak to byly vydařené závody, které po delším čase prověřili naší připravenost.

Aktualizováno: Sobota, 19 Září 2015 13:25

Strana 7 z 16

Nacházíte se zde: Úvod