Činnost zárybských hasičů v roce 2015

Tisk

Činnost zárybských hasičů v roce 2015

Rok 2015 byl pro zárybské hasiče více ve znamení práce. Především různou pomocí spolkům v obci, ale i hasičskými výjezdy v obci samotné. Začněme, ale pěkně od začátku. Naše jednotka loni naštěstí vyjížděla pouze jednou a to k likvidaci divokých včel v Martinově, kterých bylo opět mnoho a ohrožovaly přilehlé domy v Martinově.

Mimo toho jsme se loni zúčastnili i zajímavého školení. Stalo se tak na podzim v Mělníku a Neratovicích, kde jsme byli proškoleni v užití dýchací techniky. Především z praktické části, která se konala v jednom z nejtěžších polygonů u nás, jsme získali neocenitelné zkušenosti k naší další činnosti.

Tak jako každý rok tak i loni jsme pořádali a připravovali buď sami, nebo ve spolupráci s ostatními spolky v obci různé zajímavé akce a brigády. Naší tradicí se už stala příprava hranice na pálení čarodějnic a s tím spojená i bezpečnost při konání této akce. V červnu jsme pořádali ve spolupráci s TJ Sokol dětský den, na kterém jsme zajistili některá stanoviště. Ukázkou vyzvednutí výškové plošiny z auta a tradiční pěnou přispěli ke zpestření dětského dne pozvaní hasiči ze Staré Boleslavi a Brandýsa. Dále jsme vypomáhali s kropením povrchu před koňskými závody. V létě jsme byli požádáni místním fotbalovým klubem, k naplnění vodních nádrží, které používají k zalévání hřiště. Toto bylo zapotřebí z důvodů velkého tepla a s tím spojeného sucha. S podobným problémem jsme pomohli i myslivcům a zachránili tak v období veder kachny před uhynutím. Na podzim nás poprosil obecní úřad k odčerpání vody z místního rybníka, aby mohl být následně vyčištěn. Naší poslední akcí, kterou jsme ukončili rok 2015, bylo na Štědrý den zajištění Betlémského světla.

V roce 2015 jsme se zúčastnili mimo jiné i závodů v hasičském útoku ve Křenku, Konětopech a Dřísech kde jsme se více méně umístili na předních místech. Samozřejmostí bylo i pořádání domácích závodů, kterých se opět zúčastnil rekordní počet družstev. Z naší další činnosti je třeba ještě zmínit práci s dětmi v kroužku mladých hasičů, kteří loni zaznamenali také mnoho úspěchů na různých závodech. V těchto činnostech chceme pokračovat i v tomto roce.