Činnost zárybských hasičů v roce 2016

Tisk

Betlémského světlo 2016

Rok 2016 byl pro zárybské hasiče víceméně ve znamení práce. Především to byly hasičské výjezdy ale i různá pomoc spolkům v obci. Tento rok naše jednotka zasahovala celkem osmkrát. Poprvé to byla likvidace divokých včel v Martinově, které ohrožovaly přilehlé domy. Následoval zásah ve firmě Armogroup při kterém jsme opět měli co dočinění s nebezpečným hmyzem. Nejvíce výjezdů pak bylo během jednoho dne a to 28. 7. 2016. Jak každý ví, tento den se přehnala přes naši obec velmi silná průtrž mračen doprovázená silným vichrem. Vyjížděli jsme celkem pětkrát a to k spadlým stromům u hospody, u Křemela, u kynologického klubu, u horní bytovky a k následnému odčerpání vody ze sklepa rodinného domu. Sršni ohrožovali občany Záryb i v našem posledním zásahu roku 2016.

Naše jednotka se loni zúčastnila i třech zajímavých školení. V létě školení velitelů a strojníků v Mladé Boleslavi. Teoretické ale i praktické informace v používání vodního člunu, které nám bylo vysvětleno a ukázáno hasiči ze Staré Boleslavi v Zárybech na Labi. Nakonec školení od našeho velitele v nácviku tvorby dálkového vedení, které jsme si prakticky vyzkoušeli při zalévání místního fotbalového hřiště. Tyto školení nám předali neocenitelné zkušenosti k naší další činnosti.

Loni jsme opět pořádali nebo pomáhali s přípravami různých zajímavých akcí, které se u nás v obci konají. Dlouhodobě nedílnou součástí naší činnosti je příprava hranice na pálení čarodějnic, s kterou nám pomohli i mladší kluci z obce. V červnu jsme pořádali ve spolupráci s TJ Záryby a obcí baráčníků dětské sportovní odpoledne, na kterém jsme zajistili některá stanoviště. V loňském roce, jsme také pořádali hasičskou zábavu v místní sokolovně a rok 2016 jsme ukončili pořádáním Betlémského světla.

Abychom pořád jen nepracovali, měli jsme loni i odpočinkové činnosti. Patřila mezi ně návštěva muzea ve Zbirohu a sraz hasičských trambusů v Dolní Poustevně.

Sraz hasičských trambusů v Dolní Poustevně.

Někteří z vás, si možná všimli změny naší hasičské zbrojnice. Po léta popraskané a začouzené vnitřní stěny byly v dezolátním stavu a potřebovaly zrekonstruovat. Brigádní činností se nejen na opravě stěn, ale i na údržbě celého objektu, podíleli mnoha hodinami naši členové, za což jim patří velké poděkování.

Aktivita našich dobrovolných hasičů je samozřejmě daleko širší, je třeba vzpomenout na pořádání červnových hasičských závodů o pohár starosty obce, účast na hasičských závodech v sousedním Křenku, práce s dětmi v kroužku mladých hasičů. Rovněž jsme fotbalovému oddílu pomáhali se zaléváním povrchu fotbalového hřiště a dohlíželi na konání hudebního koncertu v naší obci.

Na závěr mi dovolte poděkovat obci za celoroční podporu, bez které by naše činnost nebyla tak bohatá a doufat, že tato pomoc bude i v roce 2017.