Kovošrot 2017

Tisk

Kovošrot 2017

Dne 18.3.2017 se pořádala brigáda z řady dalších činností SDH Záryb a to sběr kovového odpadu. Sraz na tuto akci byl v 9:00 u místní hasičárny. Náladu po ránu nám nezkazilo ani tak počasí, jako spíše lapkové, kteří se pokoušeli ukrást pro nás připravený železný šrot. Během dne se potom počasí trošku umoudřilo a tak jsme v pohodě nasbírali dva plné kontejnery. Na tuto akci tak, jako vždycky, přišla velká většina členů SDH a všem, kteří se účastnili patří náš dík. Sběr splnil hned dva účely. Jedním bylo naplnit naší nově zřízenou kasu, tak abychom mohli pro naše občany pořádat různé akce a druhým pak dobrý pocit, že jsme pomohli "uklidit" naší vesničku.