Hasiči 2017

Tisk

Rok 2017 byl pro zárybské hasiče více ve znamení práce. Především různou pomocí spolkům v obci, ale i hasičskými výjezdy v obci samotné. Začněme, ale pěkně od začátku. Naše jednotka loni vyjížděla celkem devětkrát a to k požáru komínu na baráku uprostřed vesnice, dále planý poplach u Labe při čarodějnicích a požár odpadkového kontejneru u místního fotbalového hřiště. Nejvíce výjezdů pak bylo během jednoho dne, a to když cyklón Herwart zasáhl naší republiku a u nás v Zárybech napáchal škody včetně tří spadlých sloupů. Naposledy, skoro jako každý rok, jsme ještě dvakrát likvidovali divoký hmyz ve vsi.

Mimo toho jsme se loni zúčastnili i zajímavého školení. Stalo se tak na podzim v Mělníku a Neratovicích, kde jsme byli proškoleni v užití dýchací techniky. Především z praktické části, která se konala v jednom z nejtěžších polygonů u nás, jsme získali neocenitelné zkušenosti k naší další činnosti.

Tak jako každý rok tak i loni jsme pořádali a připravovali buď sami nebo ve spolupráci s ostatními spolky v obci různé zajímavé akce a brigády. Naší tradicí se už stala příprava hranice na pálení čarodějnic a s tím spojená i bezpečnost při konání této akce. V červnu jsme pořádali ve spolupráci s TJ Záryby dětský den, na kterém jsme zajistili některá stanoviště. Tradiční pěnou přispěli ke zpestření dětského dne pozvaní hasiči ze Staré Boleslavi a Brandýsa. V říjnu jsme pořádali v místní sokolovně hasičskou zábavu. Naší poslední akcí, kterou jsme ukončili rok 2017, bylo na Štědrý den zajištění Betlémského světla.

Abychom pořád jen nepracovali, měli jsme loni i odpočinkové činnosti. Patřila mezi ně účast na 120. výročí založení SDH ve Lhotě a sraz hasičských trambusů v Dolní Poustevně.

V roce 2017 jsme se zúčastnili mimo jiné i závodů v hasičském útoku ve Křenku, Byšicích a Dřísech, kde jsme se více méně umístili na předních místech. Samozřejmostí bylo i pořádání domácích závodů, kterých se opět zúčastnil rekordní počet družstev. Z naší další činnosti je třeba ještě zmínit práci s dětmi v kroužku soptíků, kteří loni zaznamenali také mnoho úspěchů na různých závodech. V těchto činnostech chceme pokračovat i v tomto roce.

Na závěr mi dovolte poděkovat obci za celoroční podporu, bez které by naše činnost nebyla tak bohatá a doufat, že tato pomoc bude i v roce 2018.